نویسنده = ����������������������� ��������������
تدوین و ارزیابی الگوهای کارآمد بخش‌بندی بازار صنعت پتروشیمی

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 49-69

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ روح اله شریفی


تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 55-73

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مرجان شهاب‌الدینی