نویسنده = ������������������������� ����������
تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 55-73

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مرجان شهاب‌الدینی