نویسنده = سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 9-29

سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر