نویسنده = �������� ���������� ������������
الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 449-466

ژیلا محمدی؛ داریوش غلام زاده؛ وحیدرضا میرابی؛ احمد ودادی