نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 436-454

بهناز قدیمی؛ مهرزاد مینویی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس


بررسی ارتباط نرخ تورم و شکاف نرخ تسهیلات سپرده در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 111-137

سحر ستایش؛ فرهاد حنیفی؛ غلامرضا زمردیان


بررسی عوامل مؤثر بر تعویض برند در مشتریان بانک‌ها

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 67-80

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد انصاری


بررسی تاثیر یادگیری هدف مدار و کنترل فروش (رسمی و غیررسمی ) بر اثربخشی فروش در صنعت مواد غذایی

دوره 8، شماره 30، تیر 1395، صفحه 97-109

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ فریده اصلانی