نویسنده = ���������� �������������� ��������������
طراحی مدل عدالت سازمانی با تاکید بر گروه‌های کاری صنعت بانکداری با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

گلناز مهدی عصری؛ حسین صفرزاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین


الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 48-65

فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین