نویسنده = مینا جمشیدی اوانکی
تعداد مقالات: 2
1. بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 59-73

بهروز قاسمی؛ مینا جمشیدی اوانکی؛ سارا هژبریان