نویسنده = زینب ایزانلو
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 7-22

زینب ایزانلو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد