نویسنده = ���� �������� �������������� ����������
شناسایی ابعاد سیستم کسب و کار در مدل مهندسی مجدد در صنعت بانکداری دولتی با تاکید بر مشتری مداری- یک تحقیق نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

محسن فلاح؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علی رضاییان


طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی بانک سپه در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 81-103

حسین عادلخانی؛ فریده حق شناس کاشانی


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی