نویسنده = �������������� ������������
چارچوب مفهومی قابلیت‌های بازاریابی صادرات مبتنی بر مزیت رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

محبوبه درخشنده؛ کامل کمالی؛ منصوره علیقلی


طراحی مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقاء برند (مورد مطالعه: شرکت پاکسان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

وحید نامنی؛ بهرام خیری؛ منصوره علیقلی


ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 266-285

وحید نامنی؛ بهرام خیری؛ منصوره علیقلی


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور ایران(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 196-212

زهرا دشت لعلی؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش


طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 105-132

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ منصوره علیقلی؛ مهرزاد مینویی؛ فرهاد حنیفی