نویسنده = �������� �������� ������������ ������������
تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید در صنعت کالاهای تند‌گردش

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 63-79

احسانه نژاد محمد نامقی؛ نصرت اله شادنوش؛ داریوش غفاری