نویسنده = ���������� ���������������� ����������
بررسی تأثیر اعتماد به سلبریتی‌ها بر اعتبار تبلیغات، اعتبار برند و اعتبار شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

محدثه نیکوتبار؛ پیمان غفاری آشتیانی


طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 68-82

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی صفایی اصل؛ علی محمد عیدی وندی


بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 124-139

پیمان غفاری آشتیانی؛ مریم غیاث آبادی فراهانی