نویسنده = ���������� ���������� ��������
طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 213-232

مهین دولتی؛ میرزاحسن حسینی؛ حسین وظیفه دوست؛ جمشید عدالتیان شهریاری


تاثیر دانش و ارزش‌های فردی بر رفتار اخلاقی مصرف‌کننده با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی و موقعیتی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 376-404

مهدی نعیمی نظام اباد؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی عبدالوند؛ بهناز خدایاری


آینده پژوهشی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 80-102

حمید اکبریه؛ حسین وظیفه دوست؛ عباس صالح اردستانی