نویسنده = ���������� ������ ��������
تاثیر استراتژی کسب و کار بر ریسک شرکت با تاکید بر توانایی مدیریت

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 524-544

سید حسام وقفی؛ زهره نیلوفری


تاثیر کیفیت وب سایت بر قدرت بازاریابی

دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 111-132

سید حسام وقفی؛ محمد رضاجوی آبکنار؛ علی فیاض؛ محمد مهدی قمیان