نویسنده = ������������ ������������������
بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 126-146

ابراهیم روشن قیاس؛ رضا سپهوند؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد


تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 203-225

عاطفه شکاری؛ سید نجم الدین موسوی؛ عبدالخالق غلامی