نویسنده = ������������ �������������� ��������
تاثیر کیفیت وب سایت بر قدرت بازاریابی

دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 111-132

سید حسام وقفی؛ محمد رضاجوی آبکنار؛ علی فیاض؛ محمد مهدی قمیان