نویسنده = ���������� ����������
ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 1-22

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 53-73

سید شهاب الدین دهقان بنارکی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر حکمرانی خوب

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 133-157

زین العابدین امینی سابق؛ هادی ردایی؛ احسان ساده