کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 622-653

علی مخصوصی؛ میر علی سید نقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد


4. رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 71-90

منوچهر جفره؛ علی اسکندری؛ امیررضا کیقبادی


5. بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 45-65

حسن الماسی؛ نیما سعیدی؛ محمود حسن‌پور پازواری؛ مهدی ترکیان؛ یوکابد بیکخایخان