کلیدواژه‌ها = بیمه
رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 408-425

احسان محسن زاده شریفی؛ لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی


عوامل مشتری‌گرایی و مدیریت روابط مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 270-300

زهرا علیپور درویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ عطیه نوری زاده قصری