کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 344-360

فهیمه خواجوی دهشیب؛ محمدرضا رستمی؛ مریم مصلح


8. الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 1-27

اسماعیل نجفی؛ مهدی یزدانی؛ الهه شریعتمداری سرکانی؛ مصطفی مردی