کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 220-245

محمد جعفر چراغی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم


نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 147-176

احمد ودادی؛ مرتضی امامی کوشا