کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات‌

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 141-161

هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا