کلیدواژه‌ها = استراتژی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان

دوره 13، شماره 52، زمستان 1400، صفحه 45-64

فرشته افتخارنژاد؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی


2. بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1400، صفحه 522-542

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


6. تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 19-38

بهروز قاسمی؛ حمیدرضا چتری