کلیدواژه‌ها = رضایت
بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 355-373

هومن شبابی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ آرش گران ارویمی


بررسی عوامل مؤثر بر رفتاربدبینانه(منفی) مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 12، دی 1390

بهرام خیری؛ مولود سادات فرازنده مهر؛ حامد رضی پور