کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتری
تعداد مقالات: 6
5. بررسی نقش علایم تجاری و سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390

وحیدرضا میراثی؛ فرشاد تقوی پور بنام