کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 2
2. سنجش و رتبه‌بندی‌ عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 9-20

سید جلیل میرمیران؛ سمیه دژیار