کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تأثیر خودکارآمدی و نگرش کارکنان بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی آنان

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 113-133

مهدیه اخوان قالیباف؛ شهناز نایب زاده


4. عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 22-40

علیرضا امیرکبیری؛ اعظم امیراحمدی