کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند
تعداد مقالات: 9
1. ارائه مدل ارزش ویژه برند تحت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 319-334

محمد نافعی؛ لیلا اندرواژ؛ حمیدرضا سعیدنیا


2. بکارگیری ابعاد ارزش ویژه برند در ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 226-245

میلاد فرزین؛ مجید فانی؛ مرضیه صادقی


8. مدل سنجش تاثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی، بر ارزش ویژه برند

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 45-76

منصوره علیقلی؛ رضا حسینیه اصفهانی


9. برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-24

فریدون رودپشتی؛ معصومه اسدی