کلیدواژه‌ها = آگاهی از برند
تعداد مقالات: 3
3. مدل سنجش تاثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی، بر ارزش ویژه برند

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 45-76

منصوره علیقلی؛ رضا حسینیه اصفهانی