کلیدواژه‌ها = تفکر سیستمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 85-106

محمدرضا ربیعی مندجین؛ سوسن سیه پوش


2. تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی