کلیدواژه‌ها = نوآوری
کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 173-196

حمید رضا جلایی؛ علی خوزین؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی


نقش خلاقیت و نوآوری در تحول و تغییر سازمانی

دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 138-149

نصرت الله شادنوش


تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی