کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
تعداد مقالات: 5
2. تاثیرگذاری راهبرد فروش برمزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت‏های فعال درشهرک‏های صنعتی سنندج)

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 19-33

آرمان احمدی زاد؛ گلاله باغبانیان؛ زهرا امینی؛ نادیا شبرند


3. هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی


4. تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی


5. تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی