کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 126-146

ابراهیم روشن قیاس؛ رضا سپهوند؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد


تاثیرگذاری راهبرد فروش برمزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت‏های فعال درشهرک‏های صنعتی سنندج)

دوره 8، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 19-33

آرمان احمدی زاد؛ گلاله باغبانیان؛ زهرا امینی؛ نادیا شبرند


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی


تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی


تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی