کلیدواژه‌ها = توانمندسازی کارکنان
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات‌

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 141-161

هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا