کلیدواژه‌ها = تعهد عاطفی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 9-29

سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر


2. تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


3. تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 104-130

جلال حقیقت منفرد؛ علی اوسط حضرتی؛ حجت میرزاده