کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت
مدیریت سود و اطلاعات صورت‌های مالی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 213-239

محمد محمدی؛ مرضیه بهمن آبادی؛ سید رسول حسینی