کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 130-149

سولماز سلطانی؛ روح الله تولایی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ یاسر قاسمی نژاد


همراستایی استراتژی‌های کسب وکار با استراتژی‌های مدیریت دانش

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 440-456

اصغر بهبودی؛ شهلا سهرابی


بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 257-281

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مسعود شعبانی


مدل سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی : رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 36، دی 1396، صفحه 57-72

محمدعلی بابایی زگیلکی؛ آرمان احمدی زاد؛ مهین رحیم پور


تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 119-139

مریم رضائی؛ سید محسن سید علی اکبر؛ امیرعباس شجاعی


بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 85-106

محمدرضا ربیعی مندجین؛ سوسن سیه پوش


نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله


آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده جهت کسب مزیت رقابتی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 70-85

محمدرضا حمیدی زاده؛ آزاده اشرفی