کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 12
1. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 257-281

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مسعود شعبانی


4. مدل سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی : رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 57-72

محمدعلی بابایی زگیلکی؛ آرمان احمدی زاد؛ مهین رحیم پور


7. تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 119-139

مریم رضائی؛ سید محسن سید علی اکبر؛ امیرعباس شجاعی


8. بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 85-106

محمدرضا ربیعی مندجین؛ سوسن سیه پوش


11. نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله


12. آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده جهت کسب مزیت رقابتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 70-85

محمدرضا حمیدی زاده؛ آزاده اشرفی