کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر خودکارآمدی و نگرش کارکنان بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی آنان

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 113-133

مهدیه اخوان قالیباف؛ شهناز نایب زاده


3. رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 149-181

وحید رضا میرابی؛ مینا جمشیدی؛ پروین گودرزی؛ صامع یوسفی


4. بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 20-44

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب مولوی


5. تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررضایتمندی مراجعان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-55

حسین صفرزاده؛ فرامرز امیدی