کلیدواژه‌ها = هوش سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 85-105

مجید باقرزاده؛ احمد کبری دیباور


2. هوش سازمانی و مدیریت بحران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 106-124

احمد ودادی؛ سعید صیاد شیرکش؛ مریم شفیع زاده برمی


3. سنجش هوش سازمانی کارکنان

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 46-84

زهره طهماسبی؛ احمد اکبری