کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 147-176

احمد ودادی؛ مرتضی امامی کوشا


بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر بهره‌وری بانک‌ها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 82-98

قاسم علی بازایی؛ سید علی آقامیری