کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
تعداد مقالات: 3
1. ارایه مدلی از روش DEMATEL و AHP به منظور شناسایی عوامل موثر بر برندسازی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 40-73

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی


2. تأثیر مدیریت منابع و مصارف بر کارایی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 405-439

میر مرتضی موسوی؛ عسگر پاکمرام؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قالیباف اصل


3. بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 45-61

حمیدرضا کردلویی؛ فائزه ذوالفقاری