کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی)

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 123-141

فاطمه مصطفی زاده؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمدعلی کرامتی


ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 150-172

علی عظیم زاده؛ هادی ثنائی پور؛ مجید اشرفی؛ سامره شجاعی


تحلیل اثر قابلیت نوآوری بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در صنایع کوچک و متوسط (شهرک صنعتی کاوه)

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 123-148

زهرا اکبرزاده؛ حسن مهرمنش؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی