کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 7
3. نقش نوآوری در تدوین استراتژی در صنایع بزرگ (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 97-113

محمدجواد گل زاده؛ جمشید عدالتیان شهریاری


4. بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمانی بر بهره وری دانش در سازمان های رسانه ای (مطالعه موردی: معاونت رسانه های مجازی سازمان صدا و سیما)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 99-108

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی طاهری؛ امیر حاتمی


6. عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 23-36

بهرام خیری؛ مریم عبدلی


7. عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 37-56

فرهاد حنیفی؛ سمیه رحمانی پور