کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
تعداد مقالات: 2
2. ارائه رویکردی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی کارکنان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 108-136

امیر علایی؛ قاسم فرج پورخاناپشتانی