کلیدواژه‌ها = فرایندهای مدیریت دانش
تعداد مقالات: 1
1. اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 17-45

حسینعلی حیدری؛ حسن علی حیدری؛ خلیل خدایاری