کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 408-425

احسان محسن زاده شریفی؛ لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی


طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با روش شبکه خزانه

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 388-408

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 51-66

اسداله کردنائیج؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی جهانی