کلیدواژه‌ها = دیمتل فازی
تعداد مقالات: 3
2. ارایه مدلی از روش DEMATEL و AHP به منظور شناسایی عوامل موثر بر برندسازی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 40-73

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی