کلیدواژه‌ها = رقابت‌پذیری
تعداد مقالات: 2
1. رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 149-164

محمد کمالی پور؛ رضا زینل زاده


2. هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی