کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتریان
بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 355-373

هومن شبابی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ آرش گران ارویمی


طراحی و ارائه مدل بازاریابی شخصیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 172-196

رضا بیگ مرادی؛ علیرضا روستا؛ اسفندیار دشمن زیاری


بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 51-66

اسداله کردنائیج؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی جهانی