کلیدواژه‌ها = تجاری سازی دانش
نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 597-621

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ فرشته کردستانی


شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 432-448

افسانه عربی؛ محمود رضا چراغعلی؛ محمدشریف شریف زاده؛ محمد باقر گرجی