کلیدواژه‌ها = قدرت بازاری
تعداد مقالات: 2
1. اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران (رهیافت متوسط وزنی حداقل مربعات در داده‌های تابلویی پویا)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 339-364

محبوبه شکیبا؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید افشاری راد؛ علی اسماعیل زاده مقری


2. ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 165-185

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید فشاری